Služby

Ponúkame celodennú aj poldennú mesačnú starostlivosť o Vaše dieťa počas pracovných dní od 6:30 do 17:00. Hodinové deti neprijímame!

Zárobkovočinný rodič má možnosť čerpať príspevok z Úpsvar. Viac info: 

https://www.upsvar.sk/pd/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny/statne-socialne-davky/prispevok-na-starostlivost-o-dieta.html?page_id=269001

Zmena v zákone od 1. 1. 2016:

www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Prispevok_na_starostlivost_o_dieta_od_1.1.2016.pdf 

 

 

 

 

Kontaktujte nás