Cenník

14.08.2014 17:35

Cenník

Celodenný mesačný pobyt pre deti od 1 - 3 rokov: 06.30 – 17.00 hod.: 230 € (so stravou)  

Poldenný mesačný pobyt pre deti od 1 - 3 rokov: 06:30 do 12:00 hod.: 150 € (so stravou)

Celodenný mesačný pobyt pre deti od 3 - 6 rokov (deti, ktoré už nemajú nárok na príspevok od štátu):   od 06:30 do 17:00 hod.: 70 € (so stravou)

Poldenný mesačný pobyt pre deti od 3 - 6 rokov: od 6:30 do 12: 00 hod.: 40 € (so stravou)

Celodenný jednodňový pobyt pre deti vo veku 1 – 6 rokov: 13 € (so stravou) od 06:30 do 17:00 hod.

Poldenný jednodňový pobyt pre deti vo veku 1 – 6 rokov: 9 € (so stravou) od 06:30 do 12:00 hod.

Hodinové pobyty: 1,50 €/ 1 hod. (pondelok – piatok) Od 07:00 do 17:00 hod.

Týždenný pobyt pre celodenné deti od 1 – 3 rokov: 60 € (so stravou)

Týždenný pobyt pre celodenné deti od 3 – 6 rokov: 25 € (so stravou)

STRAVA

desiata - 0,30 centov, obed - 1,40 Eur, olovrant - 0,30 centov

OKREM CELODENNEJ STRAVY MAJÚ DETI V ŽABKE VŽDY NA STOLE ČERSTVÉ OVOCIE A ZELENINU, KTORÉ JE POTREBNÉ NA VYBUDOVANIE POTREBNÝCH STRAVOVACÍCH NÁVYKOV  A TAKISTO ZDRAVÝ PITNÝ REŽIM  (ČAJ, RIEDENÉ OVOCNÉ ŠŤAVY, MLIEKO, VODA).

 Ak má dieťa alergiu, prípadne sa musí stravovať inou diétou, pristupujeme k nemu individuálne a vieme mu poskytnúť po dohode s rodičmi individuálnu stravu.

BUDEME SNAŽIŤ POSKYTNÚŤ DIEŤATKU VŠETKO, NA ČO JE DOMA ZVYKNUTÉ.