Čo ešte ponúkame

Čo ešte oceníte:

  • pohodlné a bezpečné parkovanie
  • osobitná miestnosť jedálne (žiadne papanie v herniach), osobitná spálnička s postieľkami, osobitne rozdelené priestranné herne na hraciu časť s didaktickými a modernými hračkami a trieda pre výchovno-vzdelávaciu činnosť detí, jedno poschodie oddelené pre jasličkárov, druhé poschodie pre škôlkárov
  • množstvo opatrení pre zamedzenie chorobnosti detí – pravidelné prehliadky detského lekára, ktorý dohliada na zdravotný stav detí, pomáha pri zostavovaní jedálneho lístka a poskytuje rady rodičom
  • adaptačný proces prispôsobený individualite dieťaťa a požiadavkám rodičov
  • bezpečné jasle a škôlka – inštalovaný domový vrátnik, kamerový bezpečnostný systém
  • stály a starostlivý pedagogický personál, Vaše dieťa si zvykne na stále učiteľky - (žiadne absolventky, alebo každú chvíľu nová učiteľka) - dieťa sa lepšie adaptuje, keď vídí každý deň svoje pani učiteľky a je na ne zvyknuté :-)