Cenník

Celodenný mesačný pobyt pre deti od 1 - 3 rokov:
      6.30 - 17.00 hod.: 230,- (so stravou)
Poldenný mesačný pobyt pre deti od 1 - 3 rokov:
      6.30 - 12.00 hod.: 150,- (so stravou)
Celodenný mesačný pobyt pre deti od 3 - 6 rokov
(deti, ktoré už nemajú nárok na príspevok od štátu):
      6.30 - 17.00 hod.: 70,- (so stravou)
Poldenný mesačný pobyt pre deti od 3 - 6 rokov:
      6.30 - 12.00 hod.: 50,- (so stravou)
 

STRAVA

desiata - 0,30 centov, obed - 1,40 Eur, olovrant - 0,30 centov

Naše jasličky majú vlastnú kuchyňu so zdravou domácou stravou.

V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby sa deťom varila domáca strava, a to bolo podnetom pre vytvorenie vlastnej kuchyne priamo u nás v centre, ktorá je riadne schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Deťom sa varí strava, ktorá je pestrá a spĺňa všetky kritéria výživy dieťaťa. Strava je bez GMO a prispôsobená chuti a veku dieťaťa.

Ak má dieťa nejaké obľúbené jedlo, ktoré mu maminka doma pripravuje, stačí povedať našej kuchárke, ktorá rada uvarí to, načo je Vaše dieťa doma zvyknuté.

OKREM CELODENNEJ STRAVY MAJÚ DETI V ŽABKE VŽDY NA STOLE ČERSTVÉ OVOCIE A ZELENINU, KTORÉ JE POTREBNÉ NA VYBUDOVANIE POTREBNÝCH STRAVOVACÍCH NÁVYKOV  A TAKISTO ZDRAVÝ PITNÝ REŽIM  (ČAJ, RIEDENÉ OVOCNÉ ŠŤAVY, MLIEKO, VODA).

 Ak má dieťa alergiu, prípadne sa musí stravovať inou diétou, pristupujeme k nemu individuálne a vieme mu poskytnúť po dohode s rodičmi individuálnu stravu.

BUDEME SA SNAŽIŤ POSKYTNÚŤ DIEŤATKU VŠETKO, NA ČO JE DOMA ZVYKNUTÉ.

                                                                    

Aktuálny jedálny lístok s nutričnými hodnotami

je k dispozícii pre rodičov priamo u nás v centre.